Skip to main content
Music – Mele

Pua Olena


Song Lyrics

Hawaiian Lyrics

Pua ʻolena, pua moe wale
I ka nahele e moe nei
Ka ua noe makaliʻi
E ʻala mai, hōʻike mai
I kou nani
Pua ʻolena, pua ʻolena

Pua ʻolena, dream filled beauty
Of my garden, deep in slumber
Kissed by misty summer rain
Come with me, come let's see
Of your beauty
Pua ʻolena, pua ʻolena

Lau ʻolena, lau pālulu
E peʻe nei kau mōhala
O ka makani hāwanawana
Hōʻike nei pua ʻolena
I kou nani
Pua ʻolena, pua ʻolena

Haʻina mai ka puana
Pua moe wale, pua moe ʻole
I ka nahele o Hanalei
Come with me, come let's see
Of your beauty
Pua ʻolena, pua ʻolena

English Lyrics

ʻOlena blossom, ʻolena blossom
In the forest, sleeping here
The misty rain summer rain
Awake and show now
Your beauty

Pua ʻolena, dream filled beauty
Of my garden, deep in slumber
Kissed by misty summer rain
Come with me, come let's see
Of your beauty
Pua ʻolena, pua ʻolena

Leaf ʻolena, leaf that shelters and protects
Hiding the bossom unfolding
The wind whispers
Show your beauty
ʻOlena blossom, ʻolena blossom

Tell the story
Blossom asleep, blossom awake
In the forest of Hanalei
Come with me, come let's see
Of your beauty
Pua ʻolena, pua ʻolena